ΔV: Wiki Difference between revisions of "Autopilot"

Difference between revisions of "Autopilot"

From ΔV: Wiki
(Created page with "https://discord.com/channels/426287934870781952/589768997784911882/913545387074269225")
 
Line 1: Line 1:
https://discord.com/channels/426287934870781952/589768997784911882/913545387074269225
https://discord.com/channels/426287934870781952/589768997784911882/913545387074269225
==Autopilot Features==
{| border=1
|+Autopilot Features
!Name
!AAT
!RTC
!FBW
!ARL
!lidar blip highlight
!lidar circle overlay
!collision warning lines
!course path prediction
!firing solution
!full autonomy
|-
|MLF
|
|
|
|X
|X
|
|
|
|
|
|-
|MA-337
|X
|
|
|X
|
|X
|
|
|
|
|-
|NDCI
|
|X
|X
|
|
|
|X
|
|X
|
|-
|EIAA-1337
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|X
|-
|ER-42
|X
|X
|X
|X
|
|
|
|X
|
|
|}

Revision as of 16:55, 10 February 2022

https://discord.com/channels/426287934870781952/589768997784911882/913545387074269225

Autopilot Features

Autopilot Features
Name AAT RTC FBW ARL lidar blip highlight lidar circle overlay collision warning lines course path prediction firing solution full autonomy
MLF X X
MA-337 X X X
NDCI X X X X
EIAA-1337 X
ER-42 X X X X X